Hvorfor er mindfulness på jobbet en god idé?

Danskerne er blandt dem, som arbejder allermest, og vi tilbringer ofte flere timer i selskab med vores kolleger end vores familie. Hvis en arbejdsplads skal fungere optimalt, og medarbejderne skal trives, er det derfor rigtig vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. Når der er travlt på arbejdspladsen, kan det dog godt være lidt svært at få holdt sine pauser, huske at strække kroppen, hvis man f.eks. sidder meget ned, og hvis medarbejderne over en længere periode føler sig pressede, vil de efterhånden også begynde at blive stressede.

Usund stress

For megen stress er gift for arbejdsmiljøet, fordi det kan medføre, at medarbejderne mister overblikket over deres arbejdsopgaver, de får flere konflikter indbyrdes eller med chefen, de bliver mindre effektive eller bryder sammen og går ned med stress og må sygemelde sig. Derfor er det vigtigt, at ledelsen på arbejdspladsen kan indføre nogle redskaber, som kan hjælpe medarbejderne til at kunne håndtere en travl hverdag, uden at de bliver stressramte.

Fremmer balance

Det er her mindfulness kommer ind i billedet. Mindfulness fremmer ro, balance og nærvær, og ved at introducere medarbejderne for principperne bag mindfulness og lære dem nogle teknikker, så kan de implementere mindfulness på jobbet og i deres hverdag i øvrigt, hvilket vil have en meget gavnlig effekt på både arbejdsmiljøet og medarbejderne selv. En arbejdsplads i balance skaber et godt arbejdsmiljø til gavn for alle – både medarbejdere og ledere – og det kan også aflæses positivt på virksomhedens bundlinje.

Forebygger stress

Når man praktiserer mindfulness, får man en større ro i hverdagen. Det virker stressforebyggende, og man bliver bedre i stand til at koncentrere sig. Dermed kan man løse sine arbejdsopgaver og være mere effektiv uden at blive stresset.

Mindsker konflikter

En væsentlig del af mindfulness handler om at indtage en ikke-dømmende holdning og acceptere det, der er. Når medarbejderne ikke dømmer hinanden og accepterer hinandens forskellighed eller forskellige synspunkter, så forebygger det konflikter, og de bliver bedre til at lytte til hinanden. De vil få nemmere ved at samarbejde og bliver mere løsningsorienterede og konstruktive.

Mere energi og overskud

Når medarbejderne er glade og afbalancerede, så er de også meget mere positive i mødet med kunden. De har overskud og bliver mere rummelige og forstående over for ”besværlige kunder”, og det får alting til at glide nemmere. Det vil give virksomheden et positivt image udadtil, at medarbejderne er positive og imødekommende.

Mindfulness for ledere

Som ny leder i en virksomhed er der mange udfordringer. Det gælder om at holde overblikket for at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger for virksomheden, og i mødet med medarbejderne har det også stor betydning, hvordan lederen agerer rundt. Mindfulness hjælper ledere til at opnå større ro og balance, og en positiv og konstruktiv udstråling hos lederen vil under alle omstændigheder have stor effekt på medarbejdernes trivsel og deres effektivitet på arbejdspladsen.