Principperne bag mindfulness

Mindfulness har været kendt i årtusinder og udspringer af buddhisme, meditation og yoga. Mindfulness går ud på, at man gennem nærvær og accept bliver mere rolig, medfølende og nærværende, hvilket er med til at reducere psykologisk lidelse.

Østens mindfulness blev introduceret i en vestlig kontekst af Jon Kabat-Zinn i 1979. Han grundlagde MBSR-programmet (Mindfulness-Based Stress Reduction) i USA, som havde til formål at lindre smerter hos patienter med kroniske smerter. Ved at gennemgå det 8 uger lange program fik de det bedre og lærte at håndtere smerte, sygdom og stress ved at arbejde med sindets og kroppens visdom. I Danmark har mindfulness været populært siden 00’erme, og det er muligt at tage 8 ugers MBSR-programmer hos mange udbydere. Mange private har glæde af det, og det er også gavnligt til at reducere stress og skabe med arbejdsglæde.

De 7 principper bag mindfulness

1. Beginner’s Mind

Man skal møde verden uden bestemte antagelser eller forbehold og have et åbent og nysgerrigt sind.

2. Ikke-bedømmelse

Vi har alle sammen en indre kommentator, som hele tiden bedømmer både os selv og andre. Vi har alle nogle værdier med os, og når vi møder noget, der strider imod vores værdier, bliver vi ofte dømmende. Vi skal lære at lade være med at tillægge noget mere værdi end andet.

3. Aversion og tiltrækning

Vi bliver tiltrukket eller frastødt af det, vi møder. Det kan blive et mentalt og følelsesmæssigt fængsel. Ved at distancere os fra det vi er tiltrukket eller frastødt af, får vi et råderum med mere frihed.

4. Ikke-ambition

Vi opdrages til at have ambitioner og mål i livet, men disse kan føre til stress og i nogle tilfælde også begrænse os, fordi vi er så fokuserede på ambitioner og mål, at vi overser de muligheder, som nuet tilbyder os.

5. Tålmodighed

Vi skal lære at være tålmodige, for personlig udvikling tager tid, og både krop og sind har sit eget tempo at gøre det i. Det bedste vi kan gøre er at slippe forestillingen om, at vi skal nå frem til et bestemt sted eller mål.

6. Accept

Evnen til accept er faktisk en forudsætning for mindfulness, fordi vi er nødt til at kunne rumme alt det, der er for at kunne udvikle os. Jo mere vi stritter imod og vil have tingene på en bestemt måde, jo vanskeligere bliver det at praktisere mindfulness.

7. Giv slip

Vi har som regel en fast forestilling om, hvad der er ”mig” eller ”mit liv”, og derfor klynger vi os til mennesker og ting for at blive blive bekræftet i det. Vi må give slip for at kunne gøre plads til udvikling og nye oplevelser.

Mindfulness på arbejdspladsen

For medarbejdere og ledere på en arbejdsplads er der mange fordele ved at praktisere mindfulness. Når man har lært mindfulness-øvelserne og praktiserer dem hver dag, så vil man få en række positive effekter. Man vil opleve, at ens nærvær bliver styrket, så vil det blive nemmere at være til stede og få konkrete arbejdsopgaver løst. Man vil få bedre overblik, og man kan bedre koncentrere sig og fokusere på detaljer, der skal løses i forbindelse med arbejdsopgaver. Dermed vil man få en større kvalitet i sit arbejde, hvilket vil være fagligt tilfredsstillende, og man vil opleve en større arbejdsglæde. Mindfulness forebygger desuden stress, og gør krop og sind mere robust i de perioder, hvor der er ekstra pres på i dagligdagen, så man kan håndtere mere uden at blive stresset af det. Mindfulness giver hver enkelt medarbejder og leder en ”pause” hverdagen til at mærke sig selv og komme i fokus og ro.

Kurser i mindfulness

Mindfulness tilbydes som kurser i alle dele af erhvervslivet, både på medarbejder- og ledelsesniveau, og det er muligt at deltage i større eller mindre grupper.